Skip to main content

Traktorin renkaat pyörivät toivottavasti kaikissa maanosissa tasa-arvoa ja naisten asioita eteenpäin vieden, yhdenvertaisuuden periaattein.

Onnea kaikille naispuolisille lukijoillemme viime tiistaisen Naistenpäivän johdosta. Jokainen voi omalla kohdallaan miettiä, mitä se naisena oleminen on omassa elämässä.

Naisia on Suomen historian varhaisimpina vuosisatoina määritelty miesten rinnalla heikompina astioina. Miesten oletettuna määreenä oli olla jo fyysisten ominaisuuksiensa puolesta vahvempia astioita. Vahvemmuuteen liittyi olennaisesti myös vallankäyttö ja herrakerhot vahvistivat aiemmalla vuosituhannella vain oman sukupuolensa edustajia. Stereotyyppistä sukupuolisidonnaista ajattelua viljellään edelleen maailman eri puolilla.

Tottahan on, että heikko astia on heikko vain niin kauan kunnes sitä vahvistetaan. Suomen naiset ovat tarttuneet toimeen alkaen vahvistaa naisten yhteiskunnallista asemaa  ja yhtäläisiä oikeuksia miesten rinnalla jo 1800-luvulla.

Suomessa naiset ovat saaneet  oikeuden äänestää valtiollisissa vaaleissa 1906 ja kunnallisvaaleissa 1917 Suomen itsenäistymisvuotena.

Naisten tasavertaisen kohtelun miesten rinnalla laittoi vireille jo edellisen vuosisadan puolella naisten äänioikeutta vaatinut ja 1884 perustettu Suomen Naisyhdistys. Samoilla linjoilla yhtäläisten oikeuksien puolesta oli 1892 perustettu Naisasialiitto Unioni.

 

Syrjinnälle nollatoleranssi

Naisia kismitti täysi-ikäisyyden määritelmä, jossa sukupuolten välinen tasa-arvo oli vielä kaukana. Naiset ja miehet tulivat täysi-ikäisiksi 21-vuotiaana. Siihen asti naiset olivat täysi-ikäisiä vasta 25-vuotiaina.  Kuitenkin työnsä kodin ulkopuolella aloittanut nainen sai laillisen oikeuden päättää työhön menemisestään ilman puolison lupaa vasta kaksi vuotta myöhemmin 1919.

Miina Sillanpää valittiin ensimmäiseksi naisministeriksi 1926 ja samana vuonna astui voimaan laki naisten kelvollisuudesta valtion virkoihin.

Suomessa naisia on valittu kansanedustajiksi ja ministereiksi enemmän 1940-50 lukujen taitteesta alkaen. Vuosi 1975 oli YK:n julistama kansainvälinen Naisten Vuosi.

Ensimmäiset vapaaehtoiset naiset aloittivat 1995  puolustusvoimien palveluksessa. Saman vuoden aikana sukupuoleen liittyvä syrjiminen sanktioitiin perustuslailla.

2000-luvun kahdella vuosikymmenellä suomalainen yhteiskunta on muuttunut ja kehittynyt valtavasti. Monimuotoista koulutusta ja opiskelupaikkoja on kehitetty yhteiskunnan edistymiseksi muutenkin kuin tasa-arvoasioissa. Naiset ovat jo enemmistönä korkeakouluopiskelijoissa.

Suomessa eduskunnan viimeisin hallitusvalta muodostui nuorista naisista.  He tekevät eduskunnassa ja hallitusjäseninä meidän kaikkien hyväksi suuria päätöksiä.

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmassa on huomioitu tasa-arvo, yhdenmukaisuus ja palkkaan kohdistuvat eroavaisuudet työelämässä.

Hallitusohjelmassa mainitaan Suomen suurimpana ihmisoikeusongelmana naisiin kohdistuva väkivalta.  Jota eri hallinnonalojen toimenpitein on pyrkimys kitkeä yhteiskunnasta.

Kuntien naisvaltaisten alojen matalapalkkaisuuteen on kiinnitetty valtiovallan toimesta myös huomiota.

”-Vaikka naisvaltaisten alojen aliarvostus on ollut pitkään esillä, olennaista parannusta asiaan ei ole tullut.”

Euroopan Unioni suuntasi 2020 viisivuotisen suunnitelmansa EU:n tasa-arvostrategiaan.

Kukkaistervehdys Naistenpäivän johdosta kaikille naisille.

Teksti ja kuvat:

Anu Piironen

Lähde: STM-julkaisu ja Sanna Marinin hallitusohjelma

 

 

 

2.