Skip to main content

Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri António Guterres New Yorkissa.
Kuva: Agatom Strom/Suomen YK-edustusto

Suomi on liittynyt YK:n, Yhdistyneiden Kansakuntien toimintaan mukaan vuonna 1955. YK:n tehtäviin kuuluu kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä kriisien hallinta. Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö huomioi 20.9.2022 YK:n yleiskokouksessa New Yorkissa pitämässään puheessa monenvälisyyden, multilateralismin merkityksen. Puheessa korostuivat jäsenvaltioiden sopimat kansainväliset säännöt, ihmisoikeudet, ilmastonmuutos, energia-asiat, ruokahuolto ja talous.

Venäjän sodasta kärsivät liian monet

Järjettömyyteen suistuneen Venäjän yli puoli vuotta jatkunut hyökkäyssota Ukrainaan, kaikkine sivuvaikutuksineen herättää  hämmennystä kaikkialla maailmassa – koko Euroopassa, myös Suomessa. Niinistö toi puheessaan esille havaintonsa maailman lähes katastrofaaliseksi muuttuneesta, maailmansotaa lietsovasta tilanteesta. Venäjän brutaali hyökkäyssota itsenäistä valtiota Ukrainaa ja ukrainalaisia ihmisiä kohtaan koskettaa välillisesti koko maailmaa, Eurooppaa, Aasiaa ja Amerikkaa. Presidentti Niinistö huomioi Venäjän hyökkäyssodan tuhoisat vaikutukset maailman energiahuoltoon, ravintotilanteeseen ja talousasioihin, maissa joissa ihmiset kärsivät jo entisestään.

Sauli Niinistö peräänkuuluttaa vastausten etsimistä ja solidiaarisuutta. Hän tarkentaa puheessaan uutiskuvien tuoman todellisuuden sotatantereilta, joissa Venäjä käyttää härskisti väkivaltaa Ukrainassa. Niinistö huomioi Ukrainan oikeuden vastata Venäjän hyökkäyssotaan ja julmuuksiin itsepuolustuksen kannalta. Venäjän piittaamattomuus kansainvälisistä säännöistä ja ihmisoikeuksista sekä epäinhimillisyys näkyy vieraan vallan raunioittamassa Ukrainassa.

Ilmastonmuutoksesta ihmiskunnan katastrofi

Presidentti Niinistö muistuttaa, että maailmassa oli ruoka-ongelma jo ennen Venäjän aloittamaa sotaa naapurimaassaan, Ukrainan maaperällä. Hänen yleiskokouspuheessaan nousi esille myös huoli pahenevasta ilmastonmuutoksesta.

-Ilmastonmuutos on valtava ongelma ihmiskunnalle, sanoo Sauli Niinistö.

Olemme nähneet valtavan kuumuuden Afrikassa, Euroopassa, Kiinassa ja Amerikassa. Ihmiskunnan täytyy muuttaa tapojaan, ennenkuin on liian myöhäistä. Ilmasto-ongelman lisäksi on pidettävä huolta myös taloudesta. Suuntaa on vaihdettava välittömästi ja pidettävä huolta myös luonnon monimuotoisuudesta. Puheessa käy selville myös Niinistön toive YK:n jäsenvaltioiden ja ihmisoikeusneuvoston puuttumisessa ihmisoikeustapahtumiin Ukrainassa ja Afganistanissa.

-Suomi antaa jo uhreille apunsa, sanoo Niinistö.

Kriisien lukumäärä on suurin sitten toisen maailmansodan Syyriassa, Afganistanissa, Pakistanissa. Maat, jotka sammuttavat konfliktien liekit ottavat suuremman vastuun myös rauhan- ja hätätila-asioissa. Presidentti Niinistö on havainnut uuden teknologian tuovan hyvää, mutta siinä on myös riskinsä. Hän pitää tärkeänä ydinasearsenaalin kontrollia ja kehittämistä. Sekä kansainvälisiin lakeihin perustuvaa, monenvälisen multilateralismin edistämistä kriisien varalle.

-Edelleen on aikaa toimia, Niinistö kiteyttää.

 

Teksti: Anu Piironen